zondag 28 augustus 2016

Op eigen benen staan is niets meer of minder, dan het vermogen om van jezelf te houden.


maandag 1 augustus 2016

Ego en psychisch lijden

Psychisch lijden komt voort
uit slechts twee bewegingen:
Mentaal verzet tegen wat er is
en het zoeken naar iets wat er niet is.
Het psychologische ik of ego bestaat uit
niets anders dan deze twee bewegingen.
Ego is niet een statisch en aanwijsbaar ding.
Het bestaat niet als zodanig.
Ego is een activiteit: die van duwen en trekken.
Het wegvallen van die activiteit betekent het wegvallen
van het ego, en het wegvallen van het ego betekent rust.