woensdag 29 juli 2015

Wie erg vol is van zichzelf zal zich snel be-ledigd voelen.

​ Niet Of Nooit Geweest

Niet Of Nooit Geweest

Ik zie twee mensen op het strand
Vlak bij het water, hand in hand
De zon zakt, ze zwijgen van geluk
Ik ken haar net, want dat ben jij
Ze lacht naar hem, hij lijkt op mij
Maar dat kan niet, want ik maak alles stuk
Ik kan die jongen toch nooit zijn
Die rust, die liefde, niets voor mij
Maar waarom lijkt het dan toch zo vertrouwd?
Ik heb je lief, zoals je ziet
Maar ergens klopt er hier iets niet
Ik draag een ring maar 'k heb jou nooit getrouwd

Ik ben mezelf niet
Of al die jaren nooit geweest
Ik ben de gangmaker op het verkeerde feest
Ik ben mezelf niet of nooit geweest
Ik ben mezelf niet of nooit geweest

Ik zie twee mensen, ze gaan staan
Ze draait zich om, we moeten gaan
Kijk in me ogen en zie dezelfde pijn
Twee mensen eerder al verbonden
Al die verliefdheid, wat een zonde
We zijn het allebei maar willen het niet zijn

Ik ben mezelf niet
Of al die jaren nooit geweest
Ik ben de schoenmaker bij de verkeerde leest
Ik ben mezelf niet of nooit geweest
Ik ben mezelf niet of nooit geweest

Oh, laat het de zon zijn (laat het de zon zijn)
Oh, laat het het strand zijn
Laat het de zee zijn
Laat mij iets doen nu
Waardoor je mij nooit meer wilt zien
O, laat het het zout zijn (laat het het zout zijn)
Laat het mijn allerdomste fout zijn
Maar laat me dit nooit meer vergeten
Nooit meer vergeten
laat me dit nooit meer vergeten, bovendien

Ik ben mezelf niet of al die jaren nooit geweest
Ik ben mezelf niet of al die jaren nooit geweest
Ik ben mezelf niet of nooit geweest
Ik ben mezelf niet of nooit geweest
Ik ben mezelf niet of nooit geweest.(Ik ben mezelf niet of al die jaren nooit geweest)
Ik ben mezelf niet ook nooit geweest.(Ik ben mezelf niet of al die jaren nooit geweest)

dinsdag 28 juli 2015

De lege boot


DE LEGE BOOT

Hij die mensen regeert leeft in verwarring; hij die door anderen geregeerd wordt leeft in smart.
Daarom wenste Tau noch de anderen te beïnvloeden noch door hen beïnvloed te worden.

De manier om uit de verwarring te komen en je te bevrijden
van smart is te leven met Tau in het land van de Grote Leegte.

Als een mens zijn eigen skiff roeit en zijn boot bij het oversteken van de rivier omslaat, dan wordt hij niet kwaad, al is hij een driftig man.
Maar als hij nog een ander in de boot ziet dan zal hij hem toeschreeuwen dat hij beter moet sturen.
Als deze schreeuw niet gehoord wordt, schreeuwt hij nog eens en dan begint hij zelfs te vloeken.
En alleen maar omdat er nog iemand in de boot zit.
Als de boot leeg was geweest was hij niet uitgevallen of gaan schreeuwen.

Als je eigen boot leeg is bij het oversteken van de rivier van de wereld,
dan zal niemand tegen je ingaan; niemand zal je willen kwetsen.

Een rechte boom wordt het eerste omgehakt.
Een bron van helder water staat het eerst van alle droog.
Wanneer je wijsheid wilt vergaren en je schaamt over je domheid, als je je karakter wilt verbeteren en anderen verlichten,
dan zal een licht je gaan omstralen, alsof je zon en maan had ingeslikt voor rampen zul je niet uit de weg gaan.

Een wijs man heeft eens gezegd: 'Hij die tevreden is over zichzelf heeft een waardeloos werk verricht.
Succes is het begin van mislukking.
Roem is het begin van schande.'

Wie kan zichzelf zonder succes denken, zonder roem, en de laagste plaats innemen tussen de mensen?
Hij zal zijn als Tau, onzichtbaar.
Hij zal als het Leven zelf zijn en geen naam hebben en geen thuis.
Simpel zal hij zijn, zonder enige onderscheiding en voor velen zal hij zijn als een dwaas.
Zijn voetstappen laten geen sporen na.
Macht heeft hij niet.
Hij bereikt niets; hij heeft geen enkele reputatie.
Aangezien hij niemand oordeelt, wordt hij door niemand geoordeeld.
Zo vaart de volmaakte mens: zijn boot is leeg.
​​

zaterdag 25 juli 2015

Stress

Stress wordt veroorzaakt doordat je 'hier' bent

maar 'daar' wilt zijn, of dat je in het verleden bent

terwijl je in de toekomst wilt zijn.

Het is een gespletenheid die je innerlijk verscheurt.

Het is krankzinnig zo'n gespletenheid in jezelf

te scheppen en daarmee te leven.

Het feit dat alle andere mensen het ook doen

maakt het niet minder krankzinnig.


Wat het huidige moment ook inhoudt, accepteer het alsof je het gekozen hebt.

Verveling, woede, verdriet of angst.

"Verveling, woede, verdriet, of angst zijn niet 'van jou,' niet persoonlijk. Zij zijn de voorwaarden van de menselijke gedachte. Ze komen en gaan. Niets dat komt en gaat ben jij. "