donderdag 15 juli 2010

In reality there are no others and by helping yourself you help everybody else.


woensdag 26 mei 2010

Volgens berekeningen van het cpb betreffende mijn pensioen,kan ik precies acht jaar na mijn overlijden ophouden met werken.

zondag 16 mei 2010

Het wonder is niet door de lucht vliegen of over water lopen, maar te wandelen op de aarde. Chinees spreekwoord

Als je wilt dat er iets verandert is het de verandering in je zelf die het minste energie kost. Wie zal de leiding nemen? Neem waar en voel. 

Als het geluk met u is, waarom die haast? Als het geluk tegen u is, waarom die haast? Afrikaans spreekwoord


Als je voor je eigenwaarde afhankelijk bent van anderen, is het anderenwaarde.