donderdag 27 december 2012


 
 


Als zoeker putten we onszelf uit met pogingen

om te accepteren wat er is,

om  mededogend en vredelievend te zijn,

om gelijkmoedig en geweldloos te zijn,

om ons niet te identificeren met het denken,

om hen die ons kwetsten te vergeven,

om niet te oordelen,

om in het hier en nu te zijn,

om te stoppen met zoeken,

om ons aan het leven over te geven,

om alles er te laten zijn zoals het is……

Niet beseffend dat deze kwaliteiten nimmer het resultaat

zullen zijn van onze inspanningen als zoeker, maar reeds aanwezig zijn

als de natuurlijke kenmerken van wie we werkelijk zijn.

maandag 3 december 2012

Wanneer we een pantser opbouwen en ons erachter

verschuilen om onze kwetsbaarheid te verhullen, 

zodat we niet geraakt kunnen worden door pijn,

angst, mislukking, afwijzing en verdriet,

worden we ook ongevoelig

voor vreugde, liefde, geluk en levendigheid.