maandag 22 december 2014

Het gaat er niet om een ander mens te worden, maar te worden wie je werkelijk bent.

Het gaat er niet om een ander mens te worden,
maar te worden wie je werkelijk bent.

vrijdag 19 december 2014

de drie zeven

De drie zeven

Socrates, de Griekse wijsgeer, liep eens door de straten van Athene. Plotseling komt een man opgewonden naar hem toe. "Socrates! Ik moet je iets vertellen over je vriend die..."

Socrates"Ho eens even", onderbreekt Socrates hem. "Voordat je verder gaat. Heb je het verhaal dat je mij wilt vertellen gezeefd door de drie zeven?" 
"De drie zeven? Welke drie zeven", vraagt de man verbaasd. 
"Laten we het proberen", stelt Socrates voor.

"De eerste zeef is de zeef van de waarheid. Heb je onderzocht of het waar is wat je mij vertellen wilt?" 
"Nee, ik hoorde het vertellen en..."

"Ah juist! Dan is het toch zeker wel door de tweede zeef gegaan? De zeef van het goede? Is het iets goeds wat je over mijn vriend wilt vertellen?"
Aarzelend antwoordt de man: "Eeeh nee, dat niet. Integendeel..."

"Hm", zegt de wijsgeer. "Laten we dan de derde zeef gebruiken. Is het noodzakelijk om mij te vertellen wat jou zo opwindt?" 
"Nee, niet direct noodzakelijk", antwoordde de man.

"Welnu", zegt Socrates glimlachend. "Als het verhaal dat je vertellen wilt, niet waar is, niet goed is en niet noodzakelijk is, vergeet het dan en belast mij er niet mee."

vrijdag 12 september 2014

Iedere vorm van psychisch lijden is een alarmsignaal

Iedere vorm van psychisch lijden is een alarmsignaal

dat aangeeft dat je je hebt geïdentificeerd

met iets wat je niet bent: incompleet, afgescheiden,

afhankelijk, gemankeerd, behoeftig….

Het is je innerlijke wekservice, pure genade.

Het is er niet om je te treiteren; iedere keer dat je

dit soort gevoelens ervaart spant het hele universum samen

om je te helpen ontwaken  uit een droom.

Het is de stem van het Geheel die liefdevol in je oor fluistert:

"Wordt wakker. Geef het op, laat los,

zie wie je werkelijk bent"