donderdag 28 mei 2015

Het verleden heeft niet de macht

Het verleden heeft niet de macht

je te verhinderen Nu aanwezig te zijn.

Alleen je grief over het verleden kan dat

maandag 4 mei 2015

Onrust, worsteling, angst en verwarring vormen de bewijslast dat het ego de regie over je lichaam en geest heeft overgenomen.

Onrust, worsteling, angst en verwarring vormen de bewijslast

dat het ego de regie over je lichaam en geest heeft overgenomen.

De ervaring van geluk, vrede, helderheid en vrijheid

geven blijk van het feit dat het ego de troon van identiteit

heeft verlaten en de bodymind is afgestemd

op je diepere wezen van Bewustzijn, Liefde en Intelligentie.

Het is gemakkelijker om ergens buiten te blijven dan je ergens uit te werken.

Het is gemakkelijker om ergens buiten te blijven
dan je ergens uit te werken.